fbpx

Plusconsult – Hva gjør vi?

Plusconsult er et fremoverlent rådgiverselskap med sterk fagkompetanse, kostnadseffektiv drift og et ønske om å gi våre kunder en reell merverdi i form av leveranser over forventning.

Vi tilbyr alt innen teknisk rådgivning, slik som beskrivelser i byggeprosjekter, detaljprosjektering, komplekse beregninger, uavhengige kontroller, mm.

Vår visjon er å bidra til å gjøre byggeprosjekter bedre og mere kostnadseffektive ved å tilby gode rådgivende ingeniører til utbyggere, byggherrer og installatører.

Å engasjere en teknisk rådgiver fra Plusconsult i tidligfase er viktig for å oppnå gode tverrfaglige løsninger.

Vi verdsetter god kommunikasjon og tett oppfølging av våre kunder, enten de er elektroinstallatører, byggentreprenører eller eiendomsbesittere

Plusconsult

LANDSDEKKENDE – Hele Norge

Våre tjenester

Plusconsult som partner

Tjenester Plusconsult

Bedre lønnsomhet

Vi benytter markedets mest effektive programvare og strekker oss langt for å være den mest lønnsomme rådgivningspartner.
Tjenester Plusconsult

Faglig stolthet

Vi tar faglig stolthet på alvor. Vi har engasjement i komitearbeid for NEK og bruker mye tid på å holde oss oppdatert på de nyeste trender, normer og forskrifter.

Forutsigbarhet

Det skal være forutsigbart å benytte Plusconsult som rådgivningspartner. Det er viktig for oss at våre leveranser står til kundenes forventninger hva gjelder både pris og kvalitet.

Resultater

Bynytter du deg av Plusconsult sine ingeniører, vil dette føre til gode resultater og prosjekter som du kan være stolt av.

«God planlegging og rådgivning bidrar til raskere, riktigere og mer kostnadeffektive bygg»

- Lars Engen