fbpx

Elbilsalget har påvirket byggebransjen – Endringer i regelverket 2021.

De fleste av oss ønsker å leve med moderne goder som elbil, smarthus og mer teknologi i hjemmene våre. Dette har satt en ny standard for hvordan vi lever i Norge, nå også i byggeforskriftene.

Tek17 er under stadig endring. En av de siste endringene stiller krav til at nye bygg er forberedt for elbillading. Dette for å best mulig etterkomme den enorme etterspørselen etter rask, stabil og sikker elbillading hjemme. Opplysningsrådet for veitrafikk sier at seks av ti nye biler solgte i Norge var elbiler i 2021.

Den siste revidering av byggeforskriften TEK17 stiller altså krav til at nye bygg er klargjort for sikker og trygg lading. Det er bare de enkleste bygningstypene slik som fritidsbolig uten veiforbindelse og byggverk uten tilkobling til strømnett som er unntatt fra de nye reglene. Vi skal se nærmere på hva endringen betyr i praksis.

Tek17 – Positivt for hele bransjen og miljøet

Økt etterspørsel etter elbilladere er en positiv trend for hele bransjen og gjelder i alle ledd. Altså både for leverandør, montør og sluttbruker. Men kanskje viktigst, for sikkerheten rundt lading!

Regjeringen

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For å kunne nå dette målet har regjeringen et mål om å legge svært mye til rette for elbillading i alle nybygg. Det nye forslaget som ble sendt ut på høring i 2021, innebærer at alle nye bygg og store bygninger må legge til rette for elbillading. DiBK – direktoratet for byggekvalitet anslår kostnader ved etablering av ladeinfrastruktur i eksisterende bygg grovt sett til rundt 4500-12000kr. En stor del av disse kostnadene bortfaller for beboere hvis alle nybygg må bygges ladeklare. Norge har den høyeste elbilandelen i hele verden, vi kan dermed si at norsk elbilpolitikk er en suksess. Hovedårsaken til denne suksessen er vår avgiftspolitikk, den sikrer lønnsomhet ved å velge nullutslippsbiler. Nye regler for laderett i borettslag tredde i kraft 1. januar 2021

Electric car charging station for charge EV battery. Plug for vehicle with electric engine. EV charg
electric car charging station, battery hybrid vehicle eco charger, future energy power

Tek17 -endringen

Endringen i Tek17 som omfatter elbil-lading trådde i kraft 1. juli 2021 og lyder som følger: «Der det er stilt krav om parkering i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.»

Så, hva betyr dette for byggebransjen? Hva betyr det for installatøren, den prosjekterende, arkitekten, byggherren, og de andre involverte partene i et byggeprosjekt. I de fleste nye bygg i dag prosjekteres det for parkeringsplasser.

Det betyr at vi som er involvert i bygg som faller inn under de nye endringene fra og med 1. juli 2021 er pliktet til å prosjektere og planlegge for elbillading. Som de fleste nå vet er det ikke lov med vanlig stikkontakt for permanent elbillading, så her må det planlegges for et dedikert elbillade-system.

Slik er endringene i TEK17 mht. elbil

«Der det er stilt krav om parkering i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.»
Kravet trer i kraft 1. juli 2021 og gjelder for nybygg og ved vesentlige fornyelser i byggverket. Der kommunen ikke har stilt krav om parkeringsplass, gjelder heller ikke de nye reglene.
Enkelte bygningstyper, som fritidsboliger uten kjøreatkomst og byggverk som ikke er koblet til strømnettet, er unntatt fra kravet om ladeklare bygg.

(kilde: onntime.no)

Hvordan skal kravet tolkes?

Vi i Plusconsult AS jobber hver dag med detaljprosjektering av elektrotekniske anlegg i ulike typer bygg. Vi har vært nødt til å ta stilling til hva som menes og hvordan dette skal tolkes.
Vår konklusjon er at alle bygg som faller inn under det nye kravet skal utformes på følgende måte: Det må fysisk være mulig å montere ladeuttak ved aktuelle p-plasser. Videre må det være tilstrekkelig plass på føringsveier mellom tavle (sikringsskap) og p-plasser hvor det kan være behov for elbillading. Sist, men kanskje viktigst er at det prosjekteres med nok fysisk plass i tavler for nødvendige sikringer, vern og kabler, samt at det leveres nok strøm inn til bygget allerede fra start for at denne utvidelsen enklest mulig skal kunne realiseres.

I praksis

I det daglige arbeider vi i flere ulike prosjekter og ser det i praksis er meget viktig å ha de ovennevnte punktene med seg i prosjekteringen allerede fra forprosjekt stadiet. Dette gjør at kravet blir enklere å etterkomme, realisering av ladeuttak går smidig og det blir få misforståelser og endringer underveis i prosjektering og prosjektgjennomføringen.
Dersom du er involvert i et byggeprosjekt hvor du er usikker på om kravene i Tek17 vedrørende elbillading vil gjøre seg gjeldende anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Da kan vi hjelpe deg med alt fra små avklaringer til komplette detaljprosjekteringer av så vel boligbygg som kontorbygg eller annet.

Tek17 er under stadig endring. En av de siste endringene stiller krav til at nye bygg er forberedt for elbillading.

Elbilsalget har påvirket byggebransjen – Endringer i regelverket 2021.

De fleste av oss ønsker å leve med moderne goder som elbil, smarthus og mer teknologi i hjemmene våre. Dette har satt en ny standard for hvordan vi lever i Norge, nå også i byggeforskriftene.

Tek17 er under stadig endring. En av de siste endringene stiller krav til at nye bygg er forberedt for elbillading. Dette for å best mulig etterkomme den enorme etterspørselen etter rask, stabil og sikker elbillading hjemme. Opplysningsrådet for veitrafikk sier at seks av ti nye biler solgte i Norge var elbiler i 2021.

Den siste revidering av byggeforskriften TEK17 stiller altså krav til at nye bygg er klargjort for sikker og trygg lading. Det er bare de enkleste bygningstypene slik som fritidsbolig uten veiforbindelse og byggverk uten tilkobling til strømnett som er unntatt fra de nye reglene. Vi skal se nærmere på hva endringen betyr i praksis.

Tek17 – Positivt for hele bransjen og miljøet

Økt etterspørsel etter elbilladere er en positiv trend for hele bransjen og gjelder i alle ledd. Altså både for leverandør, montør og sluttbruker. Men kanskje viktigst, for sikkerheten rundt lading!

Regjeringen

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For å kunne nå dette målet har regjeringen et mål om å legge svært mye til rette for elbillading i alle nybygg. Det nye forslaget som ble sendt ut på høring i 2021, innebærer at alle nye bygg og store bygninger må legge til rette for elbillading. DiBK – direktoratet for byggekvalitet anslår kostnader ved etablering av ladeinfrastruktur i eksisterende bygg grovt sett til rundt 4500-12000kr. En stor del av disse kostnadene bortfaller for beboere hvis alle nybygg må bygges ladeklare. Norge har den høyeste elbilandelen i hele verden, vi kan dermed si at norsk elbilpolitikk er en suksess. Hovedårsaken til denne suksessen er vår avgiftspolitikk, den sikrer lønnsomhet ved å velge nullutslippsbiler. Nye regler for laderett i borettslag tredde i kraft 1. januar 2021

Electric car charging station for charge EV battery. Plug for vehicle with electric engine. EV charg
electric car charging station, battery hybrid vehicle eco charger, future energy power

Tek17 -endringen

Endringen i Tek17 som omfatter elbil-lading trådde i kraft 1. juli 2021 og lyder som følger: «Der det er stilt krav om parkering i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.»

Så, hva betyr dette for byggebransjen? Hva betyr det for installatøren, den prosjekterende, arkitekten, byggherren, og de andre involverte partene i et byggeprosjekt. I de fleste nye bygg i dag prosjekteres det for parkeringsplasser.

Det betyr at vi som er involvert i bygg som faller inn under de nye endringene fra og med 1. juli 2021 er pliktet til å prosjektere og planlegge for elbillading. Som de fleste nå vet er det ikke lov med vanlig stikkontakt for permanent elbillading, så her må det planlegges for et dedikert elbillade-system.

Slik er endringene i TEK17 mht. elbil

«Der det er stilt krav om parkering i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.»
Kravet trer i kraft 1. juli 2021 og gjelder for nybygg og ved vesentlige fornyelser i byggverket. Der kommunen ikke har stilt krav om parkeringsplass, gjelder heller ikke de nye reglene.
Enkelte bygningstyper, som fritidsboliger uten kjøreatkomst og byggverk som ikke er koblet til strømnettet, er unntatt fra kravet om ladeklare bygg.

(kilde: onntime.no)

Hvordan skal kravet tolkes?

Vi i Plusconsult AS jobber hver dag med detaljprosjektering av elektrotekniske anlegg i ulike typer bygg. Vi har vært nødt til å ta stilling til hva som menes og hvordan dette skal tolkes.
Vår konklusjon er at alle bygg som faller inn under det nye kravet skal utformes på følgende måte: Det må fysisk være mulig å montere ladeuttak ved aktuelle p-plasser. Videre må det være tilstrekkelig plass på føringsveier mellom tavle (sikringsskap) og p-plasser hvor det kan være behov for elbillading. Sist, men kanskje viktigst er at det prosjekteres med nok fysisk plass i tavler for nødvendige sikringer, vern og kabler, samt at det leveres nok strøm inn til bygget allerede fra start for at denne utvidelsen enklest mulig skal kunne realiseres.

I praksis

I det daglige arbeider vi i flere ulike prosjekter og ser det i praksis er meget viktig å ha de ovennevnte punktene med seg i prosjekteringen allerede fra forprosjekt stadiet. Dette gjør at kravet blir enklere å etterkomme, realisering av ladeuttak går smidig og det blir få misforståelser og endringer underveis i prosjektering og prosjektgjennomføringen.
Dersom du er involvert i et byggeprosjekt hvor du er usikker på om kravene i Tek17 vedrørende elbillading vil gjøre seg gjeldende anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Da kan vi hjelpe deg med alt fra små avklaringer til komplette detaljprosjekteringer av så vel boligbygg som kontorbygg eller annet.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle