Faglig støtte

Tjenester Plusconsult Kontakt Om oss Timelapse
Faglig støtte

Hvorfor «Faglig støtte»?

Plusconsult ønsker å bidra med Faglig støtte-siden til at alle holder seg oppdatert på faglig innhold. Derfor har vi linket til flere nyttige nettsteder her.

Tips oss gjerne dersom det er noe du ønsker vi skal samle på denne «Faglig støtte» siden!

Elsikkerhets-portalen

Elsikkerhetsportalen.no samler all informasjon om elsikkerhet på ett sted. Den er utviklet og driftes av Elsikkerhet Norge AS. Hele ideen bak Elsikkerhetsportalen er å forebygge brann og skader forårsaket av elektrisk feil, eller feil bruk av elektrisk utstyr med god og relevant informasjon. 
Nær halvparten av alle boligbranner i landet skyldes elektrisk feil, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Til tross for det, var det ikke enkelt å finne god og oppdatert informasjon om hvordan boligeiere kan sikre seg bedre mot brann og skader forårsaket av elektrisitet.
Faglig støtte
Faglig støtte

FEL

Forskriften er fastsatt i medhold av lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig sikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av utstyr tilkoplet slike anlegg.

NEK Faq

NEK har i samarbeid med relevante komiteér tilrettelagt for søk i tidligere stilte spørsmål og gitte svar. NEK har valgt å gjøre svar som er gitt på tidligere utgaver tilgjengelig, men ber bruker være oppmerksom på hvilket tidspunkt svaret er gitt og at dette ikke nødvendigvis er riktig ift. nyere utgaver.
Faglig støtte