fbpx

God belysning

«Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.» – Lars Engen, CEO Plusconsult

God belysning handler først og fremst om å forstå hvordan lyset skal virke på sine omgivelser. Det er akkurat dette vi jobber så iherdig med å få flere til å forstå. Det handler altså om å forstå bruken av rommet eller området.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Mange installerer ledpaneler jevnt fordelt i T-profil himling på kontorer, som i seg selv ofte gir tilstrekkelig antall LUX på de ulike flatene, men … Ja, det er et stort «men». Som vi var inne på er det helt avgjørende å skape skygge og mørkere områder som gjør at øyet til den som befinner seg i rommet får mulighet til å tilpasse seg og «jobbe».
Belysning i kontorer handler derfor om to viktige parametre; installere belysning som gir nok lys, eller LUX om du vil, på de ulike arbeids stedene. Men minst like viktig er det at det er mørkere områder i rommet. Kanskje er det riktig å redusere antall lysarmaturer i lokalet, kanskje skal man velge andre lysarmaturer enkelte steder. Dette må ofte vurderes i hvert enkelt prosjekt.
God belysning behøver altså ikke å koste enorme summer, det kreves bare at behovet kartlegges og at riktig belysning planlegges godt. Dette er en av områdene Plusconsult har spisskompetanse og dyktige samarbeidspartnere på.
Kommer man i gang med planleggingen av belysningen tidlig nok kan også dette bidra til at kostnadene holdes nede, blant annet med smarte løsninger for lysstyring, montasje, energiøkonomi, valg av lysarmaturer, osv. Men dette kommer jeg tilbake til i en senere artikkel.

Når vi lyssetter et rom, vurderer vi alltid krav til belysning. Eksempler på slike krav kan være LUX-krav fra Lyskultur, kundens egne krav og forventninger, eller andre krav slik som tetthetsgrad, osv.
Videre vurderer vi hvor lysbehovet er eksempelvis en arbeidspult på et kontor, et undervisningsrom, et selskapslokale, oppholdsrom, eller annet.
Er det hensiktsmessig med direkte eller indirekte belysning? Skal belysningen benyttes som ett dekorelement? Skal skilt, bilder, planter eller annet fremheves ved hjelp av belysning? Skal det benyttes farget lys eller lys med spesielle egenskaper, slik som for eksempel «HCL (Human Centric Lightning)» -som for øvrig har positiv effekt på oss mennesker. Belysningsleverandøre har skrevet mer om HCL her: KLIKK
Det finnes til og med belysning som dreper bakterier og virus, som naturligvis er høyaktuelt i disse Corona-tider. En god lysplanlegging handler om veldig mange parametere og det er nettopp dette vi kan bidra til i de ulike prosjektene vi er med på.

Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.

 

Har du det prosjekt, stort eller lite, hvor det skal installeres belysning? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva Plusconsult kan bidra med!

 

Nå har vi nylig lansert vår egen byggeplassbelysning! PlusLight er kvalitets LED-striper som kombinerer god kvalitet med høyt lysutbytte, samtidig som fargen på lyset er tilpasset best mulig for korrekt fargegjengivelse. 
Se under!

Kartlegging

Når vi jobber med belysning starter vi, som nevnt, alltid med å kartlegge behovet. Behovet til kunden eller brukeren legger alltid føringer for hvordan vi lyssetter ulike rom. Vi tar kunden eller brukeren med på en samtale hvor vi forsøker å forstå både bruken av de enkelt rom, men også kundens forventninger. Når behovet er kartlagt kan vi starte arbeidet med å ta frem ulike produkter, gjøre lysberegninger og eventuelt korrigere valg av belysningsprodukter, antall eller plassering. Vi jobber stadig for å holde oss oppdatert på nye belysningsprodukter og har lang erfaring med hvordan ulike typer lamper påvirker omgivelsene.

Valg av produkter, antall og plassering av belysning resulterer i en belysningsplan eller et lyskonsept eller en belysningsplan. Lyskonseptet kan presenteres med 3D bilder, produktbilder, lysberegninger, eller en kombinasjon av disse og gjør at kunden eller brukeren får en helt annen forståelse av hvordan belysningen er tenkt, allerede på planleggingsstadiet i prosjektet. Fordi den visuelle presentasjonen er så god, er det veldig mye lettere for beslutningstakerne i et prosjekt å faktisk beslutte den foreslåtte belysningen.

Vi jobber tett med mange ulike belysningsleverandører og benytter spisskompetanse fra disse dersom behovet melder seg. En annen fordel med at vi er så tett på de ulike belysningsleverandørene er at vi får førstehåndsinformasjon om produktnyheter, endringer på eksiterende produkter, mm.
Derfor er vi trygge på at vi er både uavhengige og kan bidra til å levere gode belysningskonsepter til små prosjekter, eller de større prosjektene. Det minste belysningsprosjektet vi har hatt er belysning av et kjøkken i en enkelt leilighet, hvor beboeren ikke var fornøyd med belysningen etter overtagelse.
Vi gikk da inn og kartla behovet, forklarte hvorfor dagens belysning ikke oppleves som tilfredsstillende og tok frem en løsning som beboeren nå er storfornøyd med. Med dette vil jeg fremheve at ingen prosjekt er for lite og ingen prosjekt er for stort når det kommer til å bistå med belysning. Plusconsult kan belysning!

«Feil» belysning

Ulike belysningsprodukter har ulike egenskaper. Det som kjennetegner alle lamper, er at de gir lys.
-På en eller annen måte.
Som så mye annet er lamper utviklet til forskjellig formål og også her handler det om kompromiss. En lampe kan ikke være god på alt. Akkurat som en båt ikke kan være ideell for all type bruk. En fiskebåt er bra når du skal fiske, men hvis du ønsker å drive med vannsport er det ikke sikkert den gode fiskebåten er egnet likevel. En lyskaster kan egne seg godt til å belyse en idrettsbane eller en parkeringsplass, men egner seg dårlig over sengen til et barn. Likeledes kan et led-panel egne seg godt på et laboratorium eller i deler av et kontorlokale, men ikke like godt på badet ditt hjemme. Det handler om riktig valg av belysning.

Eksempler på dårlig lys setting finnes det mye av, men det vi møter mest av er kanskje det vi kaller «flat» belysning. Når vi snakker om «flat» belysning mener vi eksempelvis det klassiske kontorlokalet som er helt jevnt belyst, gjerne med de rimeligste 60x60cm LED-panelene som finnes, innfelt i himling for hver 120-180cm. Dette gir lys, men ikke en god belysning. Leveransen tilfredsstiller kanskje alle krav til lysutbytte, men gir dette en god belysning?

Det lille kjøkkenprosjektet jeg tidligere nevnte hadde i og for seg nok lys. Problemet var bare at lyssettingen var helt feil. Her hadde kunden funnet (og montert) noen hengelamper over kjøkkenøyen sin som i seg selv var lekre lamper. Men når lyset ble slått på gjorde lampenes utforming slik at de blendet like mye som de lyste ned på arbeidsbenken. Resultatet ble naturligvis at det opplevde lysutbyttet på arbeidsflaten var dårlig.

Andre eksempler på dårlig belysning finnes overalt, men vi skal ikke bruke mer tid på feil lys setting i denne artikkelen.

Vintage light bulb on the ceiling
Recessed Ceiling Lights in a Business!

God belysning

«Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.» – Lars Engen, CEO Plusconsult

God belysning handler først og fremst om å forstå hvordan lyset skal virke på sine omgivelser. Det er akkurat dette vi jobber så iherdig med å få flere til å forstå. Det handler altså om å forstå bruken av rommet eller området.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Mange installerer ledpaneler jevnt fordelt i T-profil himling på kontorer, som i seg selv ofte gir tilstrekkelig antall LUX på de ulike flatene, men … Ja, det er et stort «men». Som vi var inne på er det helt avgjørende å skape skygge og mørkere områder som gjør at øyet til den som befinner seg i rommet får mulighet til å tilpasse seg og «jobbe».
Belysning i kontorer handler derfor om to viktige parametre; installere belysning som gir nok lys, eller LUX om du vil, på de ulike arbeids stedene. Men minst like viktig er det at det er mørkere områder i rommet. Kanskje er det riktig å redusere antall lysarmaturer i lokalet, kanskje skal man velge andre lysarmaturer enkelte steder. Dette må ofte vurderes i hvert enkelt prosjekt.
God belysning behøver altså ikke å koste enorme summer, det kreves bare at behovet kartlegges og at riktig belysning planlegges godt. Dette er en av områdene Plusconsult har spisskompetanse og dyktige samarbeidspartnere på.
Kommer man i gang med planleggingen av belysningen tidlig nok kan også dette bidra til at kostnadene holdes nede, blant annet med smarte løsninger for lysstyring, montasje, energiøkonomi, valg av lysarmaturer, osv. Men dette kommer jeg tilbake til i en senere artikkel.

Når vi lyssetter et rom, vurderer vi alltid krav til belysning. Eksempler på slike krav kan være LUX-krav fra Lyskultur, kundens egne krav og forventninger, eller andre krav slik som tetthetsgrad, osv.
Videre vurderer vi hvor lysbehovet er eksempelvis en arbeidspult på et kontor, et undervisningsrom, et selskapslokale, oppholdsrom, eller annet.
Er det hensiktsmessig med direkte eller indirekte belysning? Skal belysningen benyttes som ett dekorelement? Skal skilt, bilder, planter eller annet fremheves ved hjelp av belysning? Skal det benyttes farget lys eller lys med spesielle egenskaper, slik som for eksempel «HCL (Human Centric Lightning)» -som for øvrig har positiv effekt på oss mennesker. Belysningsleverandøre har skrevet mer om HCL her: KLIKK
Det finnes til og med belysning som dreper bakterier og virus, som naturligvis er høyaktuelt i disse Corona-tider. En god lysplanlegging handler om veldig mange parametere og det er nettopp dette vi kan bidra til i de ulike prosjektene vi er med på.

Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.

 

Har du det prosjekt, stort eller lite, hvor det skal installeres belysning? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva Plusconsult kan bidra med!

 

Nå har vi nylig lansert vår egen byggeplassbelysning! PlusLight er kvalitets LED-striper som kombinerer god kvalitet med høyt lysutbytte, samtidig som fargen på lyset er tilpasset best mulig for korrekt fargegjengivelse. 
Se under!

«Lys» eller «belysning»
Vet du forskjellen?

«Det finnes lys og det finnes belysning», -som jeg pleier å si i møte med mine kunder. «Alle» kan installere lys som gjør at et rom ikke lenger er mørkt, men for å skape et funksjonelt lys som bidrar til harmoni, trivsel og et godt rom å være i kreves riktig og god belysning.

Jeg skal derfor dele noen av mine tanker og Plusconsults filosofi og strategi når vi jobber med belysning. Utvalget av belysningsprodukter har aldri vært større og fallgruvene er derfor enda flere!

Å belyse et rom på en god måte handler først og fremst om å forstå hva rommet skal benyttes til og hvordan kunden eller brukeren av rommet skal bruke rommet. Først etter at dette er kartlagt kan vi ta frem forslag til gode belysningsprodukter!

Vi opplever altfor ofte at beslutningstakere i ulike prosjekter kan for lite om belysning og følgelig blir det ofte valgt lamper og lysutstyr som gir en relativt dårlig belysning. Vi ser at kanskje det eneste kriteriet for valg av belysningsløsning ofte er produktpris på hver enkelt lysarmatur. Man glemmer å se hele bildet og følgelig kan det derfor hende at man ikke får den beste løsningen. God belysningsplanlegging krever god kompetanse.

Faktisk er det slik at det kan være mørket som skaper den gode belysningen! Jeg kommer tilbake til dette senere.

Kartlegging

Når vi jobber med belysning starter vi, som nevnt, alltid med å kartlegge behovet. Behovet til kunden eller brukeren legger alltid føringer for hvordan vi lyssetter ulike rom. Vi tar kunden eller brukeren med på en samtale hvor vi forsøker å forstå både bruken av de enkelt rom, men også kundens forventninger. Når behovet er kartlagt kan vi starte arbeidet med å ta frem ulike produkter, gjøre lysberegninger og eventuelt korrigere valg av belysningsprodukter, antall eller plassering. Vi jobber stadig for å holde oss oppdatert på nye belysningsprodukter og har lang erfaring med hvordan ulike typer lamper påvirker omgivelsene.

Valg av produkter, antall og plassering av belysning resulterer i en belysningsplan eller et lyskonsept eller en belysningsplan. Lyskonseptet kan presenteres med 3D bilder, produktbilder, lysberegninger, eller en kombinasjon av disse og gjør at kunden eller brukeren får en helt annen forståelse av hvordan belysningen er tenkt, allerede på planleggingsstadiet i prosjektet. Fordi den visuelle presentasjonen er så god, er det veldig mye lettere for beslutningstakerne i et prosjekt å faktisk beslutte den foreslåtte belysningen.

Vi jobber tett med mange ulike belysningsleverandører og benytter spisskompetanse fra disse dersom behovet melder seg. En annen fordel med at vi er så tett på de ulike belysningsleverandørene er at vi får førstehåndsinformasjon om produktnyheter, endringer på eksiterende produkter, mm.
Derfor er vi trygge på at vi er både uavhengige og kan bidra til å levere gode belysningskonsepter til små prosjekter, eller de større prosjektene. Det minste belysningsprosjektet vi har hatt er belysning av et kjøkken i en enkelt leilighet, hvor beboeren ikke var fornøyd med belysningen etter overtagelse.
Vi gikk da inn og kartla behovet, forklarte hvorfor dagens belysning ikke oppleves som tilfredsstillende og tok frem en løsning som beboeren nå er storfornøyd med. Med dette vil jeg fremheve at ingen prosjekt er for lite og ingen prosjekt er for stort når det kommer til å bistå med belysning. Plusconsult kan belysning!

«Feil» belysning

Ulike belysningsprodukter har ulike egenskaper. Det som kjennetegner alle lamper, er at de gir lys.
-På en eller annen måte.
Som så mye annet er lamper utviklet til forskjellig formål og også her handler det om kompromiss. En lampe kan ikke være god på alt. Akkurat som en båt ikke kan være ideell for all type bruk. En fiskebåt er bra når du skal fiske, men hvis du ønsker å drive med vannsport er det ikke sikkert den gode fiskebåten er egnet likevel. En lyskaster kan egne seg godt til å belyse en idrettsbane eller en parkeringsplass, men egner seg dårlig over sengen til et barn. Likeledes kan et led-panel egne seg godt på et laboratorium eller i deler av et kontorlokale, men ikke like godt på badet ditt hjemme. Det handler om riktig valg av belysning.

Eksempler på dårlig lys setting finnes det mye av, men det vi møter mest av er kanskje det vi kaller «flat» belysning. Når vi snakker om «flat» belysning mener vi eksempelvis det klassiske kontorlokalet som er helt jevnt belyst, gjerne med de rimeligste 60x60cm LED-panelene som finnes, innfelt i himling for hver 120-180cm. Dette gir lys, men ikke en god belysning. Leveransen tilfredsstiller kanskje alle krav til lysutbytte, men gir dette en god belysning?

Det lille kjøkkenprosjektet jeg tidligere nevnte hadde i og for seg nok lys. Problemet var bare at lyssettingen var helt feil. Her hadde kunden funnet (og montert) noen hengelamper over kjøkkenøyen sin som i seg selv var lekre lamper. Men når lyset ble slått på gjorde lampenes utforming slik at de blendet like mye som de lyste ned på arbeidsbenken. Resultatet ble naturligvis at det opplevde lysutbyttet på arbeidsflaten var dårlig.

Andre eksempler på dårlig belysning finnes overalt, men vi skal ikke bruke mer tid på feil lys setting i denne artikkelen.

Vintage light bulb on the ceiling
Recessed Ceiling Lights in a Business!

God belysning

«Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.» – Lars Engen, CEO Plusconsult

God belysning handler først og fremst om å forstå hvordan lyset skal virke på sine omgivelser. Det er akkurat dette vi jobber så iherdig med å få flere til å forstå. Det handler altså om å forstå bruken av rommet eller området.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Mange installerer ledpaneler jevnt fordelt i T-profil himling på kontorer, som i seg selv ofte gir tilstrekkelig antall LUX på de ulike flatene, men … Ja, det er et stort «men». Som vi var inne på er det helt avgjørende å skape skygge og mørkere områder som gjør at øyet til den som befinner seg i rommet får mulighet til å tilpasse seg og «jobbe».
Belysning i kontorer handler derfor om to viktige parametre; installere belysning som gir nok lys, eller LUX om du vil, på de ulike arbeids stedene. Men minst like viktig er det at det er mørkere områder i rommet. Kanskje er det riktig å redusere antall lysarmaturer i lokalet, kanskje skal man velge andre lysarmaturer enkelte steder. Dette må ofte vurderes i hvert enkelt prosjekt.
God belysning behøver altså ikke å koste enorme summer, det kreves bare at behovet kartlegges og at riktig belysning planlegges godt. Dette er en av områdene Plusconsult har spisskompetanse og dyktige samarbeidspartnere på.
Kommer man i gang med planleggingen av belysningen tidlig nok kan også dette bidra til at kostnadene holdes nede, blant annet med smarte løsninger for lysstyring, montasje, energiøkonomi, valg av lysarmaturer, osv. Men dette kommer jeg tilbake til i en senere artikkel.

Når vi lyssetter et rom, vurderer vi alltid krav til belysning. Eksempler på slike krav kan være LUX-krav fra Lyskultur, kundens egne krav og forventninger, eller andre krav slik som tetthetsgrad, osv.
Videre vurderer vi hvor lysbehovet er eksempelvis en arbeidspult på et kontor, et undervisningsrom, et selskapslokale, oppholdsrom, eller annet.
Er det hensiktsmessig med direkte eller indirekte belysning? Skal belysningen benyttes som ett dekorelement? Skal skilt, bilder, planter eller annet fremheves ved hjelp av belysning? Skal det benyttes farget lys eller lys med spesielle egenskaper, slik som for eksempel «HCL (Human Centric Lightning)» -som for øvrig har positiv effekt på oss mennesker. Belysningsleverandøre har skrevet mer om HCL her: KLIKK
Det finnes til og med belysning som dreper bakterier og virus, som naturligvis er høyaktuelt i disse Corona-tider. En god lysplanlegging handler om veldig mange parametere og det er nettopp dette vi kan bidra til i de ulike prosjektene vi er med på.

Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.

 

Har du det prosjekt, stort eller lite, hvor det skal installeres belysning? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva Plusconsult kan bidra med!

 

Nå har vi nylig lansert vår egen byggeplassbelysning! PlusLight er kvalitets LED-striper som kombinerer god kvalitet med høyt lysutbytte, samtidig som fargen på lyset er tilpasset best mulig for korrekt fargegjengivelse. 
Se under!

«Faktisk er det slik at det kan være mørket som skaper den gode belysningen!» – Lars Engen, CEO Plusconsult

«Lys» eller «belysning»
Vet du forskjellen?

«Det finnes lys og det finnes belysning», -som jeg pleier å si i møte med mine kunder. «Alle» kan installere lys som gjør at et rom ikke lenger er mørkt, men for å skape et funksjonelt lys som bidrar til harmoni, trivsel og et godt rom å være i kreves riktig og god belysning.

Jeg skal derfor dele noen av mine tanker og Plusconsults filosofi og strategi når vi jobber med belysning. Utvalget av belysningsprodukter har aldri vært større og fallgruvene er derfor enda flere!

Å belyse et rom på en god måte handler først og fremst om å forstå hva rommet skal benyttes til og hvordan kunden eller brukeren av rommet skal bruke rommet. Først etter at dette er kartlagt kan vi ta frem forslag til gode belysningsprodukter!

Vi opplever altfor ofte at beslutningstakere i ulike prosjekter kan for lite om belysning og følgelig blir det ofte valgt lamper og lysutstyr som gir en relativt dårlig belysning. Vi ser at kanskje det eneste kriteriet for valg av belysningsløsning ofte er produktpris på hver enkelt lysarmatur. Man glemmer å se hele bildet og følgelig kan det derfor hende at man ikke får den beste løsningen. God belysningsplanlegging krever god kompetanse.

Faktisk er det slik at det kan være mørket som skaper den gode belysningen! Jeg kommer tilbake til dette senere.

Kartlegging

Når vi jobber med belysning starter vi, som nevnt, alltid med å kartlegge behovet. Behovet til kunden eller brukeren legger alltid føringer for hvordan vi lyssetter ulike rom. Vi tar kunden eller brukeren med på en samtale hvor vi forsøker å forstå både bruken av de enkelt rom, men også kundens forventninger. Når behovet er kartlagt kan vi starte arbeidet med å ta frem ulike produkter, gjøre lysberegninger og eventuelt korrigere valg av belysningsprodukter, antall eller plassering. Vi jobber stadig for å holde oss oppdatert på nye belysningsprodukter og har lang erfaring med hvordan ulike typer lamper påvirker omgivelsene.

Valg av produkter, antall og plassering av belysning resulterer i en belysningsplan eller et lyskonsept eller en belysningsplan. Lyskonseptet kan presenteres med 3D bilder, produktbilder, lysberegninger, eller en kombinasjon av disse og gjør at kunden eller brukeren får en helt annen forståelse av hvordan belysningen er tenkt, allerede på planleggingsstadiet i prosjektet. Fordi den visuelle presentasjonen er så god, er det veldig mye lettere for beslutningstakerne i et prosjekt å faktisk beslutte den foreslåtte belysningen.

Vi jobber tett med mange ulike belysningsleverandører og benytter spisskompetanse fra disse dersom behovet melder seg. En annen fordel med at vi er så tett på de ulike belysningsleverandørene er at vi får førstehåndsinformasjon om produktnyheter, endringer på eksiterende produkter, mm.
Derfor er vi trygge på at vi er både uavhengige og kan bidra til å levere gode belysningskonsepter til små prosjekter, eller de større prosjektene. Det minste belysningsprosjektet vi har hatt er belysning av et kjøkken i en enkelt leilighet, hvor beboeren ikke var fornøyd med belysningen etter overtagelse.
Vi gikk da inn og kartla behovet, forklarte hvorfor dagens belysning ikke oppleves som tilfredsstillende og tok frem en løsning som beboeren nå er storfornøyd med. Med dette vil jeg fremheve at ingen prosjekt er for lite og ingen prosjekt er for stort når det kommer til å bistå med belysning. Plusconsult kan belysning!

«Feil» belysning

Ulike belysningsprodukter har ulike egenskaper. Det som kjennetegner alle lamper, er at de gir lys.
-På en eller annen måte.
Som så mye annet er lamper utviklet til forskjellig formål og også her handler det om kompromiss. En lampe kan ikke være god på alt. Akkurat som en båt ikke kan være ideell for all type bruk. En fiskebåt er bra når du skal fiske, men hvis du ønsker å drive med vannsport er det ikke sikkert den gode fiskebåten er egnet likevel. En lyskaster kan egne seg godt til å belyse en idrettsbane eller en parkeringsplass, men egner seg dårlig over sengen til et barn. Likeledes kan et led-panel egne seg godt på et laboratorium eller i deler av et kontorlokale, men ikke like godt på badet ditt hjemme. Det handler om riktig valg av belysning.

Eksempler på dårlig lys setting finnes det mye av, men det vi møter mest av er kanskje det vi kaller «flat» belysning. Når vi snakker om «flat» belysning mener vi eksempelvis det klassiske kontorlokalet som er helt jevnt belyst, gjerne med de rimeligste 60x60cm LED-panelene som finnes, innfelt i himling for hver 120-180cm. Dette gir lys, men ikke en god belysning. Leveransen tilfredsstiller kanskje alle krav til lysutbytte, men gir dette en god belysning?

Det lille kjøkkenprosjektet jeg tidligere nevnte hadde i og for seg nok lys. Problemet var bare at lyssettingen var helt feil. Her hadde kunden funnet (og montert) noen hengelamper over kjøkkenøyen sin som i seg selv var lekre lamper. Men når lyset ble slått på gjorde lampenes utforming slik at de blendet like mye som de lyste ned på arbeidsbenken. Resultatet ble naturligvis at det opplevde lysutbyttet på arbeidsflaten var dårlig.

Andre eksempler på dårlig belysning finnes overalt, men vi skal ikke bruke mer tid på feil lys setting i denne artikkelen.

Vintage light bulb on the ceiling
Recessed Ceiling Lights in a Business!

God belysning

«Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.» – Lars Engen, CEO Plusconsult

God belysning handler først og fremst om å forstå hvordan lyset skal virke på sine omgivelser. Det er akkurat dette vi jobber så iherdig med å få flere til å forstå. Det handler altså om å forstå bruken av rommet eller området.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Mange installerer ledpaneler jevnt fordelt i T-profil himling på kontorer, som i seg selv ofte gir tilstrekkelig antall LUX på de ulike flatene, men … Ja, det er et stort «men». Som vi var inne på er det helt avgjørende å skape skygge og mørkere områder som gjør at øyet til den som befinner seg i rommet får mulighet til å tilpasse seg og «jobbe».
Belysning i kontorer handler derfor om to viktige parametre; installere belysning som gir nok lys, eller LUX om du vil, på de ulike arbeids stedene. Men minst like viktig er det at det er mørkere områder i rommet. Kanskje er det riktig å redusere antall lysarmaturer i lokalet, kanskje skal man velge andre lysarmaturer enkelte steder. Dette må ofte vurderes i hvert enkelt prosjekt.
God belysning behøver altså ikke å koste enorme summer, det kreves bare at behovet kartlegges og at riktig belysning planlegges godt. Dette er en av områdene Plusconsult har spisskompetanse og dyktige samarbeidspartnere på.
Kommer man i gang med planleggingen av belysningen tidlig nok kan også dette bidra til at kostnadene holdes nede, blant annet med smarte løsninger for lysstyring, montasje, energiøkonomi, valg av lysarmaturer, osv. Men dette kommer jeg tilbake til i en senere artikkel.

Når vi lyssetter et rom, vurderer vi alltid krav til belysning. Eksempler på slike krav kan være LUX-krav fra Lyskultur, kundens egne krav og forventninger, eller andre krav slik som tetthetsgrad, osv.
Videre vurderer vi hvor lysbehovet er eksempelvis en arbeidspult på et kontor, et undervisningsrom, et selskapslokale, oppholdsrom, eller annet.
Er det hensiktsmessig med direkte eller indirekte belysning? Skal belysningen benyttes som ett dekorelement? Skal skilt, bilder, planter eller annet fremheves ved hjelp av belysning? Skal det benyttes farget lys eller lys med spesielle egenskaper, slik som for eksempel «HCL (Human Centric Lightning)» -som for øvrig har positiv effekt på oss mennesker. Belysningsleverandøre har skrevet mer om HCL her: KLIKK
Det finnes til og med belysning som dreper bakterier og virus, som naturligvis er høyaktuelt i disse Corona-tider. En god lysplanlegging handler om veldig mange parametere og det er nettopp dette vi kan bidra til i de ulike prosjektene vi er med på.

Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.

 

Har du det prosjekt, stort eller lite, hvor det skal installeres belysning? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva Plusconsult kan bidra med!

 

Nå har vi nylig lansert vår egen byggeplassbelysning! PlusLight er kvalitets LED-striper som kombinerer god kvalitet med høyt lysutbytte, samtidig som fargen på lyset er tilpasset best mulig for korrekt fargegjengivelse. 
Se under!

«Faktisk er det slik at det kan være mørket som skaper den gode belysningen!» – Lars Engen, CEO Plusconsult

«Lys» eller «belysning»
Vet du forskjellen?

«Det finnes lys og det finnes belysning», -som jeg pleier å si i møte med mine kunder. «Alle» kan installere lys som gjør at et rom ikke lenger er mørkt, men for å skape et funksjonelt lys som bidrar til harmoni, trivsel og et godt rom å være i kreves riktig og god belysning.

Jeg skal derfor dele noen av mine tanker og Plusconsults filosofi og strategi når vi jobber med belysning. Utvalget av belysningsprodukter har aldri vært større og fallgruvene er derfor enda flere!

Å belyse et rom på en god måte handler først og fremst om å forstå hva rommet skal benyttes til og hvordan kunden eller brukeren av rommet skal bruke rommet. Først etter at dette er kartlagt kan vi ta frem forslag til gode belysningsprodukter!

Vi opplever altfor ofte at beslutningstakere i ulike prosjekter kan for lite om belysning og følgelig blir det ofte valgt lamper og lysutstyr som gir en relativt dårlig belysning. Vi ser at kanskje det eneste kriteriet for valg av belysningsløsning ofte er produktpris på hver enkelt lysarmatur. Man glemmer å se hele bildet og følgelig kan det derfor hende at man ikke får den beste løsningen. God belysningsplanlegging krever god kompetanse.

Faktisk er det slik at det kan være mørket som skaper den gode belysningen! Jeg kommer tilbake til dette senere.

Kartlegging

Når vi jobber med belysning starter vi, som nevnt, alltid med å kartlegge behovet. Behovet til kunden eller brukeren legger alltid føringer for hvordan vi lyssetter ulike rom. Vi tar kunden eller brukeren med på en samtale hvor vi forsøker å forstå både bruken av de enkelt rom, men også kundens forventninger. Når behovet er kartlagt kan vi starte arbeidet med å ta frem ulike produkter, gjøre lysberegninger og eventuelt korrigere valg av belysningsprodukter, antall eller plassering. Vi jobber stadig for å holde oss oppdatert på nye belysningsprodukter og har lang erfaring med hvordan ulike typer lamper påvirker omgivelsene.

Valg av produkter, antall og plassering av belysning resulterer i en belysningsplan eller et lyskonsept eller en belysningsplan. Lyskonseptet kan presenteres med 3D bilder, produktbilder, lysberegninger, eller en kombinasjon av disse og gjør at kunden eller brukeren får en helt annen forståelse av hvordan belysningen er tenkt, allerede på planleggingsstadiet i prosjektet. Fordi den visuelle presentasjonen er så god, er det veldig mye lettere for beslutningstakerne i et prosjekt å faktisk beslutte den foreslåtte belysningen.

Vi jobber tett med mange ulike belysningsleverandører og benytter spisskompetanse fra disse dersom behovet melder seg. En annen fordel med at vi er så tett på de ulike belysningsleverandørene er at vi får førstehåndsinformasjon om produktnyheter, endringer på eksiterende produkter, mm.
Derfor er vi trygge på at vi er både uavhengige og kan bidra til å levere gode belysningskonsepter til små prosjekter, eller de større prosjektene. Det minste belysningsprosjektet vi har hatt er belysning av et kjøkken i en enkelt leilighet, hvor beboeren ikke var fornøyd med belysningen etter overtagelse.
Vi gikk da inn og kartla behovet, forklarte hvorfor dagens belysning ikke oppleves som tilfredsstillende og tok frem en løsning som beboeren nå er storfornøyd med. Med dette vil jeg fremheve at ingen prosjekt er for lite og ingen prosjekt er for stort når det kommer til å bistå med belysning. Plusconsult kan belysning!

«Feil» belysning

Ulike belysningsprodukter har ulike egenskaper. Det som kjennetegner alle lamper, er at de gir lys.
-På en eller annen måte.
Som så mye annet er lamper utviklet til forskjellig formål og også her handler det om kompromiss. En lampe kan ikke være god på alt. Akkurat som en båt ikke kan være ideell for all type bruk. En fiskebåt er bra når du skal fiske, men hvis du ønsker å drive med vannsport er det ikke sikkert den gode fiskebåten er egnet likevel. En lyskaster kan egne seg godt til å belyse en idrettsbane eller en parkeringsplass, men egner seg dårlig over sengen til et barn. Likeledes kan et led-panel egne seg godt på et laboratorium eller i deler av et kontorlokale, men ikke like godt på badet ditt hjemme. Det handler om riktig valg av belysning.

Eksempler på dårlig lys setting finnes det mye av, men det vi møter mest av er kanskje det vi kaller «flat» belysning. Når vi snakker om «flat» belysning mener vi eksempelvis det klassiske kontorlokalet som er helt jevnt belyst, gjerne med de rimeligste 60x60cm LED-panelene som finnes, innfelt i himling for hver 120-180cm. Dette gir lys, men ikke en god belysning. Leveransen tilfredsstiller kanskje alle krav til lysutbytte, men gir dette en god belysning?

Det lille kjøkkenprosjektet jeg tidligere nevnte hadde i og for seg nok lys. Problemet var bare at lyssettingen var helt feil. Her hadde kunden funnet (og montert) noen hengelamper over kjøkkenøyen sin som i seg selv var lekre lamper. Men når lyset ble slått på gjorde lampenes utforming slik at de blendet like mye som de lyste ned på arbeidsbenken. Resultatet ble naturligvis at det opplevde lysutbyttet på arbeidsflaten var dårlig.

Andre eksempler på dårlig belysning finnes overalt, men vi skal ikke bruke mer tid på feil lys setting i denne artikkelen.

Vintage light bulb on the ceiling
Recessed Ceiling Lights in a Business!

God belysning

«Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.» – Lars Engen, CEO Plusconsult

God belysning handler først og fremst om å forstå hvordan lyset skal virke på sine omgivelser. Det er akkurat dette vi jobber så iherdig med å få flere til å forstå. Det handler altså om å forstå bruken av rommet eller området.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Tenk deg at du arbeider på et kontor, hvor du sitter og jobber i flere timer i strekk. Her vil det være helt avgjørende med belysning som aktiverer øynene dine for at du ikke skal bli unødvendig sliten og kanskje få vondt i hodet. Her vil mørkere områder eller skygge spille en avgjørende rolle for deg og hvor sliten du vil bli utover dagen.

Mange installerer ledpaneler jevnt fordelt i T-profil himling på kontorer, som i seg selv ofte gir tilstrekkelig antall LUX på de ulike flatene, men … Ja, det er et stort «men». Som vi var inne på er det helt avgjørende å skape skygge og mørkere områder som gjør at øyet til den som befinner seg i rommet får mulighet til å tilpasse seg og «jobbe».
Belysning i kontorer handler derfor om to viktige parametre; installere belysning som gir nok lys, eller LUX om du vil, på de ulike arbeids stedene. Men minst like viktig er det at det er mørkere områder i rommet. Kanskje er det riktig å redusere antall lysarmaturer i lokalet, kanskje skal man velge andre lysarmaturer enkelte steder. Dette må ofte vurderes i hvert enkelt prosjekt.
God belysning behøver altså ikke å koste enorme summer, det kreves bare at behovet kartlegges og at riktig belysning planlegges godt. Dette er en av områdene Plusconsult har spisskompetanse og dyktige samarbeidspartnere på.
Kommer man i gang med planleggingen av belysningen tidlig nok kan også dette bidra til at kostnadene holdes nede, blant annet med smarte løsninger for lysstyring, montasje, energiøkonomi, valg av lysarmaturer, osv. Men dette kommer jeg tilbake til i en senere artikkel.

Når vi lyssetter et rom, vurderer vi alltid krav til belysning. Eksempler på slike krav kan være LUX-krav fra Lyskultur, kundens egne krav og forventninger, eller andre krav slik som tetthetsgrad, osv.
Videre vurderer vi hvor lysbehovet er eksempelvis en arbeidspult på et kontor, et undervisningsrom, et selskapslokale, oppholdsrom, eller annet.
Er det hensiktsmessig med direkte eller indirekte belysning? Skal belysningen benyttes som ett dekorelement? Skal skilt, bilder, planter eller annet fremheves ved hjelp av belysning? Skal det benyttes farget lys eller lys med spesielle egenskaper, slik som for eksempel «HCL (Human Centric Lightning)» -som for øvrig har positiv effekt på oss mennesker. Belysningsleverandøre har skrevet mer om HCL her: KLIKK
Det finnes til og med belysning som dreper bakterier og virus, som naturligvis er høyaktuelt i disse Corona-tider. En god lysplanlegging handler om veldig mange parametere og det er nettopp dette vi kan bidra til i de ulike prosjektene vi er med på.

Merverdien som god belysning bidrar til å skape kan være vanskelig å tallfeste, men det handler altså om alt fra trivsel og kanskje sykefravær på arbeidsplasser til energiøkonomi og montasjekostnader.

 

Har du det prosjekt, stort eller lite, hvor det skal installeres belysning? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva Plusconsult kan bidra med!

 

Nå har vi nylig lansert vår egen byggeplassbelysning! PlusLight er kvalitets LED-striper som kombinerer god kvalitet med høyt lysutbytte, samtidig som fargen på lyset er tilpasset best mulig for korrekt fargegjengivelse. 
Se under!