fbpx
Nek400_22_3

Den nye NEK 400:2022 har nå kommet, men hvilke overgangsregler gjelder?

Vi ser at vi får en del spørsmål om den nye NEK400:2022 og hvilke overgangsregler som gjelder i overgangen mellom den gamle elektrotekniske normen NEK400:2018 og den nye elektrotekniske normen NEK 400:2022. DSB har vedtatt noen overgangsregler i forbindelse med innføring av den nye normen, slik at bransjen skal få noe tid til å ta den i bruk.

Her har vi samlet litt info om hvilke overgangsregler som gjelder.

Nye NEK 400:2022 gjelder som hovedregel fra 1. juli.

Dette er reglene som gjelder for en overgangsperiode:

NEK 400:2022 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2022.

-NEK 400:2018 kan også benyttes for prosjektering ut 2022.

-Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2018 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2023.

-For store eller spesielle prosjekter kan bedriften søke DSB om dispensasjon fra kravet i forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (fel) § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes.
Begrunnelsen i dispensasjonssøknaden må inneholde en oversikt over at forhold i NEK 400:2022 prosjekteringen, og/eller utførelsen, ikke vil tilfredsstilles uten at det medfører urimelig store konsekvenser for prosjektet. Søknaden må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser det vil medføre dersom søker skal følge ny utgave av NEK 400.

-Det må kunne dokumenteres at installasjoner er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt over. I praksis gjøres dette i samsvarserklæringen (jf. fel §12). DSB vil kunne kreve ytterligere dokumentasjon.

-NEK 400:2018 vil fremdeles være tilgjengelig som referansenorm for anlegg utført etter denne normen, og for anlegg som prosjekteres og utføres i overgangsperioden.

-DSB forventer at den reviderte utgaven av normen vil bli tatt i bruk raskt fordi den inneholder mange nye løsninger og forenklinger. Ikke minst gjelder dette installasjon av ladesystemer for elbiler, solcelleinstallasjoner og batteri-installasjoner. I tillegg er reviderte delnormer fra IEC og Cenelec tatt med.

 

 

Informasjonen over er gjengitt fra NELFO.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle