fbpx

Om oss

Tjenester Plusconsult Kontakt Om oss Timelapse

Om oss – Hvem er vi?

Plusconsult er et relativt nyetablert selskap og er et resultat av at eieren ønsket å tilby rådgivertjenester som gjør hverdagen litt enklere for alle som kjøper inn slike tjenester. 

Eier og daglig leder har lang erfaring fra elektrobransjen, både som utførende elektriker og som ingeniør.
Kombinasjonen bred kompetanse, gode arbeidsverktøy og lave driftskostnader kommer kundene til gode.

Plusconsult leverer kompetanse, kvalitet, innovativt tankesett og gode relasjoner til hele spekteret av byggebransjen. Enten du er eiendomsforvalter, utbygger, byggherre, utførende entreprenør, rørlegger ellerelektroinstallatør vil vi kunne hjelpe deg med de aller fleste tekniske utfordringer. 

Plusconsult -vi løser det tekniske!

Om oss

 

Autorisasjoner

Om oss

DSB

Plusconsult er registrert i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskaps (DSB) sentrale register over el-virksomheter for prosjektering og kontroll av elektriske anlegg.

Les mer i DSBs elvirksomhetsregister ved å trykke her.

Om oss

Nelfo

Plusconsult er medlem av Nelfo. Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Nelfo, sammen med medlemsbedriftene, skal gjennom sin kompetanse være en viktig del av løsningen på vår tids viktige samfunnsutfordringer. Nelfo skal være en viktig bidragsyter for å sikre et seriøst arbeidsliv og skal sikre teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Nelfo sitter på mange løsninger som skal sikre overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Nelfo har løsninger på hvordan vi skal møte eldrebølgen, bygge en moderne teknisk infrastruktur, utvikle smartere bygg, en smartere maritim sektor og et moderne, funksjonelt og samfunnssikkert samfunn. Medlemsbedriftene i Nelfo skal bidra til å utvikle et smartere samfunn. Sammen bygger vi en sterkere fremtid – smartere.

Innovativ drift

Plusconsult har som en del av sin strategi å hele tiden benytte de siste og mest innovative verktøy i vårt arbeid. 
Dette bidrar til de mest kostnadseffektive løsninger og beste løsninger for våre kunder.

01

Bedre lønnsomhet

Vi benytter markedets mest effektive programvare og strekker oss langt for å være de mest lønnsomme.

02

Faglig stolthet

Vi har engasjement i komitearbeid for NEK og bruker mye tid på å holde oss oppdatert på de nyeste trender, normer og forskrifter.

03

Forutsigbarhet

Det er viktig for oss at våre leveranser står til kundenes forventninger hva gjelder både pris og kvalitet.

04

Resultater

Bynytter du deg av PlusConsult sine ingeniører, vil dette føre til gode resultater og prosjekter som du kan være stolt av.