Om oss

Tjenester Plusconsult Kontakt Om oss Timelapse

Om oss – Hvem er vi?

Plusconsult er et resultat av at eieren ønsket å tilby bedre rådgivertjenester enn mye av det som fantes på markedet, som gjør hverdagen litt enklere og mer forutsigbar for alle som kjøper inn slike tjenester.
Etterhvert som markedsbehov har meldt seg har vi også utvidet med en nettbutikk som har til hensikt å tilby smarte, innovative og kostnadseffektive teknologiske løsninger for byggebransjen. Sortimentet vil stadig oppgraderes og tilpasses den teknologiske utviklingen og våre kunders behov.

Eier, daglig leder og ansatte har lang erfaring fra elektrobransjen, både som utførende elektrikere og som ingeniører.
Kombinasjonen bred kompetanse, gode og innovative arbeidsverktøy samt lave driftskostnader er hovedårsakene til vår konkurranseevne i markedet.

Plusconsult leverer kompetanse, kvalitet, innovativt tankesett og gode relasjoner til hele spekteret av byggebransjen. Enten du er eiendomsforvalter, utbygger, byggherre, utførende entreprenør, rørlegger eller elektroinstallatør vil vi kunne hjelpe deg med de aller fleste tekniske utfordringer. 

Plusconsult -vi løser det tekniske!

Om oss

 

Autorisasjoner

Om oss

DSB

Plusconsult er registrert i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskaps (DSB) sentrale register over el-virksomheter for prosjektering og kontroll av elektriske anlegg.

Les mer i DSBs elvirksomhetsregister ved å trykke her.

Om oss

Nelfo

Plusconsult er medlem av Nelfo.

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon.

 Nelfo skal være en viktig bidragsyter for å sikre et seriøst arbeidsliv og skal sikre teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Nelfo sitter på mange løsninger som skal sikre overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Medlemsbedriftene i Nelfo skal bidra til å utvikle et smartere samfunn. Sammen bygger vi en sterkere fremtid – smartere.

Sentral godkjenning

Plusconsult er sentralt godkjent.

Foretaket, med organisasjonsnummer 925615544, er gitt sentral godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

 

Den sentrale godkjenningen er utstedt av Direktoratet for byggkvalitet

Innovativ drift

Plusconsult har som en del av sin strategi å hele tiden benytte de siste og mest innovative verktøy i vårt arbeid. 
Dette bidrar til de mest kostnadseffektive løsninger og beste løsninger for våre kunder.

01

Bedre lønnsomhet

Vi benytter markedets mest effektive programvare og strekker oss langt for å være de mest lønnsomme.

02

Faglig stolthet

Vi har engasjement i komitearbeid for NEK og bruker mye tid på å holde oss oppdatert på de nyeste trender, normer og forskrifter.

03

Forutsigbarhet

Det er viktig for oss at våre leveranser står til kundenes forventninger hva gjelder både pris og kvalitet.

04

Resultater

Benytter du deg av Plusconsult sine ingeniører, vil dette føre til gode resultater og prosjekter som du kan være stolt av.