fbpx

Rådgivende ingeniør elektro – RIE

Tjenester Plusconsult Kontakt Om oss Timelapse
Rådgivende ingeniør innen elektro

Hvem er en rådgivende ingeniør innen elektro?

En rådgivende ingeniør innen elektro (også kalt RIE) er en fagperson som gir råd til en oppdragsgiver (byggherre, elektro installatør, eiendomsutvikler, eller annen) innen virksomhet med bygg og anlegg eller andre typer prosjekter. Også betegnelsen konsulent blir brukt om ingeniører i denne rollen.

Rådgivende ingeniør elektro kan være  prosjekterende, en prosjektleder, byggeleder eller lignende. 

Kontrakter med rådgivende ingeniører inngås ofte på Norsk Standard med alminnelige kontraktsbestemmelser for ren rådgivning henholdsvis for prosjektering og for byggeledelse. Følgende standarder er aktuelle:

  • NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
  • NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
  • NS 8403:2005 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

Vi innehar kompetanse til å bistå i de fleste typer byggeprosjekter, samt veilysprosjekter, mm.

Prosjektering

Vi utfører alle typer elektroteknisk prosjektering i de aller fleste bygg slik som leilighetsbygg, butikker, lager, kontorer, mm. 
Vi jobber med moderne programvare. Å jobbe i 3D er derfor helt naturlig for oss, men vi kan også jobbe i 2D på mindre komplekse prosjekter.

Rådgivende ingeniør innen elektro, Rådgivende ingeniør innen rør
rådgivende ingeniør innen elektro

Byggherrens høyre hånd

Ved at byggherren eller totalentreprenøren tar eierskap til den elektrotekniske delen av et byggeprosjekt sikres en gjennomgående god kvalitet og prosjektet har best mulig forutsetninger for å lykkes både funksjonelt og økonomisk.

Vi bistår byggherrer og totalentreprenører med alt fra å utarbeide elektrotekniske beskrivelser, gjøre gode og riktige innkjøp, til å følge opp kvalitet og produksjon under bygging.

E-verk

Vi tilbyr også ulike tjenester for e-verksbransjen. Det kan være alt fra å våre innleid prosjektleder i utbyggingsprosjekter, til å utføre små befaringer.
Vi har erfaring fra e-verksbransjen som gjør oss godt rustet til nettopp dette.

Rådgivende ingeniør innen elektro

Innlogging

Mistet passordet ditt?