Rådgivende ingeniør rør – RIR

Tjenester Plusconsult Kontakt Om oss Timelapse
plumbing and drawings, construction still life

Hvem er en rådgivende ingeniør innen rør?

En rådgivende ingeniør innen rør (også kalt RIR) er en fagperson som gir råd til en oppdragsgiver. Vi kan gi gode råd til byggherre, rørlegger, eiendomsutvikler, eller andre personer innen virksomhet med bygg og anlegg eller andre typer prosjekter. Også betegnelsen konsulent blir brukt om ingeniører i denne rollen.

RIR kan være prosjekterende, en prosjektleder, byggeleder eller lignende. 

Kontrakter med rådgivende ingeniører inngås ofte på Norsk Standard med alminnelige kontraktsbestemmelser for ren rådgivning henholdsvis for prosjektering og for byggeledelse. Følgende standarder er aktuelle:

  • NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
  • NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
  • NS 8403:2005 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

Vi innehar kompetanse til å bistå i de fleste typer byggeprosjekter.

Prosjektering

Vi utfører alle typer rørteknisk prosjektering i de aller fleste bygg. Eksemlper på dette er leilighetsbygg, butikker, lager, kontorer, mm.

Vi jobber med moderne programvare. Å jobbe i 3D er derfor helt naturlig for oss, men vi kan også jobbe i 2D på mindre komplekse prosjekter.

Rådgivende ingeniør innen elektro, Rådgivende ingeniør innen rør
rådgivende ingeniør innen elektro

Byggherrens høyre hånd

Ved at byggherren eller totalentreprenøren tar eierskap til den rørtekniske delen av et byggeprosjekt sikres en gjennomgående god kvalitet og prosjektet har best mulig forutsetninger for å lykkes både funksjonelt og økonomisk.

Vi bistår byggherrer og totalentreprenører med alt fra å utarbeide rørtekniske beskrivelser, gjøre gode og riktige innkjøp, til å følge opp god kvalitet og produksjon under bygging.